ठळक घडामोडी

एसएमएस अलर्ट सुविधा सर्व ग्राहकांना दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून देण्यात येईल

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

दुभती जनावरे खरेदी 5 चे युनिट व  गोठा बांधकाम

बँकेमार्फत विविध कारणासांठी सर्व सेवा सहकारी सोसायटी /वि.का.स. सोसायटयांच्या सभासदांना खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा केला जातो. मध्यम मुदत /दिर्घ मुदत कर्ज मर्यादा -

अ.नं.

कर्जाचे कारण

कर्ज मर्यादा रुपये

मुदत वर्षे

कर्जदाराची किमान क्षेत्र धारणा

जामिनदारां ची किमान क्षेत्र धारणा

  1.  

दुभती जनावरे खरेदी 5 चे युनिट व  गोठा बांधकाम

 

अ) नाग/पंढरपुरी म्हैस खरेदी 5 चे युनिट व
गोठा बांधकाम (बँक भांडवलातून) (11x33 फुटाचा विट बांधकाम सिमेंट पत्रा,गव्हाण व पाण्याची टाकी इत्यादीसह)

125000/-
गोठा बांधकाम   + 
55200/-
एकूण =180200/-

5 वर्षे

1.20 हे. कायमस्वरुपी बारमाही बागायत क्षेत्र

1.00 हे.क्षेत्र धारणा असणारे दोन लायक जामिनदार.

 

ब) सुधारीत जातीची गाय खरेदी 5 चे युनिट  व
गोठा बांधकाम (बँक भांडवलातून )

175000/-
गोठा बांधकाम   + 
55200/-
एकूण  = 230200/-

,,

1.20 हे. कायम-स्वरुपी बारमाही बागायत क्षेत्र

1.00 हे.क्षेत्र धारणा असणारे दोन लायक जामिनदार.

 

क) मेहसाना म्हैस खरेदी 5 चे युनिट व
गोठा बांधकाम  (बँक भांडवलातून)

   175000/-
गोठा बांधकाम   +  55200/-
एकूण = 230200/-

,,

1.20 हे. कायम-स्वरुपी बारमाही बागायत क्षेत्र
(क्षेत्र धारणा कमी पडत असल्यास कुटंुबातील व्यक्तीस सह कर्जदार म्हणून घेता येईल)

1.00 हे.क्षेत्र धारणा असणारे दोन लायक जामिनदार.

मागे जाण्यासाठी