ठळक घडामोडी

एसएमएस अलर्ट सुविधा सर्व ग्राहकांना दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून देण्यात येईल

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

शेतकऱ्यांना शेततळे तयार करणेसाठी कर्ज धोरण - 9वर्षे मुदतीने (1 वर्ष सव-लतीचा कालावधी)

बँकेमार्फत विविध कारणासांठी सर्व सेवा सहकारी सोसायटी /वि.का.स. सोसायटयांच्या सभासदांना खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा केला जातो. मध्यम मुदत /दिर्घ मुदत कर्ज मर्यादा -

तळयाचे आकारमान मिटरमध्ये

पाणीसाठा लिटरमध्ये

एकूण खर्च

लाभ क्षेत्र (हेक्टर मध्ये )

जामिनदार

1)

14x 14 x 3.40

5,00,000

56000/-

0.50 हेक्टर

1.20 हेक्टर क्षेत्र धारणा असणारे  2 जामिनदार

2)

18x18x 3.40

10,00,000

81500/-

1.00  ,,

,,

3)

20x 20 x 4.00

15,00,000

105000/-

1.50  ,,

,,

4)

24 x 24 x 4.00

20,00,000

152000/-

2.00  ,,

,,

5)

26 x 26 x 4.00

25,00,000

170000/-

2.50  ,,

,,

6)

28 x 28 x 4.10

30,00,000

198600/-

3.00   ,,

,,

7)

34.x 34 x 4.70

50,00,000

295000/-

5.00  ,,

,,

8)

41 x 41 x 5.00

80,00,000

420000/-

8.00  ,,

,,

9)

44 x44 x 5.40

100,00,000

486000/-

10.00  ,,

,,

मागे जाण्यासाठी