ठळक घडामोडी

एसएमएस अलर्ट सुविधा सर्व ग्राहकांना दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून देण्यात येईल

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

डाळींबबाग उभारणी ( 0.40 हेक्टर करिता)

बँकेमार्फत विविध कारणासांठी सर्व सेवा सहकारी सोसायटी /वि.का.स. सोसायटयांच्या सभासदांना खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा केला जातो. मध्यम मुदत /दिर्घ मुदत कर्ज मर्यादा -

अ.नं.

कर्जाचे कारण

कर्ज मर्यादा रुपये

मुदत वर्षे

कर्जदाराची किमान क्षेत्र धारणा

जामिनदारां ची किमान क्षेत्र धारणा

  1.  

डाळींबबाग उभारणी ( 0.40 हेक्टर करिता)
अ)पहिले वर्ष-              33800/-
ब) दुसरे वर्ष -          18190/-     एकूण                    रु.51990/-

51990/-

7वर्षे
पहिले 2 वर्षे सवल-तीचा कालावधी

0.40 हेक्टर वरील दुप्पट क्षेत्र तारण आवश्यक.

1.20 हेक्टर

मागे जाण्यासाठी