ठळक घडामोडी

एसएमएस अलर्ट सुविधा सर्व ग्राहकांना दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून देण्यात येईल

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

द्राक्षबाग उभारणी (दिर्घ मुदत)

बँकेमार्फत विविध कारणासांठी सर्व सेवा सहकारी सोसायटी /वि.का.स. सोसायटयांच्या सभासदांना खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा केला जातो. मध्यम मुदत /दिर्घ मुदत कर्ज मर्यादा -

अ.नं.

कर्जाचे कारण

कर्ज मर्यादा रुपये

मुदत वर्षे

कर्जदाराची किमान क्षेत्र धारणा

जामिनदारां ची किमान क्षेत्र धारणा

  1.  
  1. द्राक्षबाग उभारणी (दिर्घ मुदत)

(थॉमसन, डॉग्रेज, वायनरी, बेदाणा उत्पादित, द्राक्ष इ. साठी)
अ)पहिले वर्ष-                 137600/-
ब) दुसरे वर्ष-                  42400/-
एकूण :-    रु.    180000/-

180000/-

9 वर्षे
पहिले 2 वर्षे सवल-तीचा कालावधी

0.40 हे.पर्यंत दुप्पट क्षेत्राची तारणाची अट नाही

1.20 हेक्टर

मागे जाण्यासाठी