ठळक घडामोडी

एसएमएस अलर्ट सुविधा सर्व ग्राहकांना दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून देण्यात येईल

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

अपूर्ण विहिर पूर्ण करणे / नविन विहिर खुदाई व बांधकाम / विहीरीचे आर.सी.सी /दगडी कडे बांधकाम


बँकेमार्फत विविध कारणासांठी सर्व सेवा सहकारी सोसायटी /वि.का.स. सोसायटयांच्या सभासदांना खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा केला जातो. मध्यम मुदत /दिर्घ मुदत कर्ज मर्यादा -

अ.नं.

कर्जाचे कारण

कर्ज मर्यादा रुपये

मुदत वर्षे

कर्जदाराची किमान क्षेत्र धारणा

जामिनदारां ची किमान क्षेत्र धारणा

  1.  

1) अपूर्ण विहिर पूर्ण करणे

बँक भांडवलातून                     50,000/-

7वर्षे

1.20 हेक्टर

1.20 हेक्टर चे दोन अथवा 2.40 हे.क्षेत्र धारणा असणारे 2 अगर 3 जामिनदार

 

2) नविन विहिर खुदाई व बांधकाम

बँक भांडवलातून                   198000/-

12वर्षे 1 वर्ष सवलतीचा कालावधी

0.80 हेक्टर

0.60 हेक्टरचे 2 जामिनदार अगर एकूण 1.20 हेक्टर क्षेत्र धारणा असणारे 2 अगर 3 जामिनदार

 

3) विहीरीचे आर.सी.सी /दगडी कडे बांधकाम

रु.50000/- बँक भांडवलातून

7 वर्षे

0.80 हेक्टर

0.80 हेक्टरचे 2 जामिनदार

मागे जाण्यासाठी