ठळक घडामोडी

एसएमएस अलर्ट सुविधा सर्व ग्राहकांना दिनांक ०१/०४/२०१४ पासून देण्यात येईल

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

दुभती जनावरे

बँकेमार्फत विविध कारणासांठी सर्व सेवा सहकारी सोसायटी /वि.का.स. सोसायटयांच्या सभासदांना खालील प्रमाणे कर्ज पुरवठा केला जातो. मध्यम मुदत /दिर्घ मुदत कर्ज मर्यादा -

अ.नं.

कर्जाचे कारण

कर्ज मर्यादा रुपये

मुदत वर्षे

कर्जदाराची किमान क्षेत्र धारणा

जामिनदारां ची किमान क्षेत्र धारणा

  1.  

दुभती जनावरे -

 

 

 

 

 

1) नाग./पंढरपूरी म्हैस खरेदी-

25000/-

5 वर्षे

1 म्हैस 5 ते 10 आर बारमाही बागायत.

0.20 हे

 

2)सुधारीत जातीची गाय खरेदी  (जर्शी,होस्टन,रेडडॅनिश)

35000/-

,,

0.20 हे. जिरायत किंवा 0.10हे बारमाही बागायत

0.20 हे.

 

3) मेहसाना म्हैस खरेदी

35000/-

,,

0.40 हे जिरायत किंवा 0.15 हे.बारमाही बागायत

0.40 हे.

 

4) नाग./पंढरपूरी म्हैस खरेदी- 2 चे 1 युनिट

50000/-

,,

0.30 हे बारमाही बागायत किवा 2.00 हे पिकाऊ जिरायत

0.40हे.

 

5) नाग./पंढरपूरी म्हैस खरेदी- 5 चे 1 युनिट

125000/-

,,

1.00 हे कायमस्वरुपी बारमाही बागायत

0.80 हे.

 

6) सुधारित जातीची
गाय खरेदी 2 चे 1 युनिट

70000/-

,,

0.30हे बारमाही बागायत किंवा 2.00हेक्टर  पिकाऊ जिरायत

0.40 हे.

 

7) सुधारित जातीची
गाय खरेदी 5 चे 1 युनिट

175000/-

,,

1.00 कायम स्वरुपी बारमाही बागायत

0.80 हे.

 

8) मेहसाना म्हैस खरेदी 
2 चे 1 युनिट

70000/-

,,

0.30 बारमाही बागायत किंवा 2.00 पिकाऊ जिरायत

0.40 हे.

 

9) मेहसाना म्हैस खरेदी            (5 चे 1 युनिट)

175000/-

,,

1.00 हे.कायम स्वरुपी बारमाही बागायत

0.80 हे.

मागे जाण्यासाठी