ठळक घडामोडी

बँकेने रूपे डेबिट/एटीएम कार्ड सुविधा सुरु केली आहे. रूपे कार्ड साठी कृपया आपल्या जवळच्या शाखेशी संपर्क साधा.

व्याजदर

शेतकरी मंडळ 

शेतकऱ्यांच्या विकासा करीता शेतकरी मंडळ. 

अधिक माहिती 
महिला बचत गट

स्वयं सहायता महिला बचत गटांना ४% व्याज दराने त्वरित कर्ज पुरवठा.

शाखा विस्तार
 
एटीएम केंद्र
 
निष्क्रिय खाते यादी

लोकर्स    

अ.नं. शाखेचे नाव 
  मिरज तालुका (०२३३)
साखर कारखाना सांगली
गांवभाग सांगली
मार्केट यार्ड सांगली
मिरज शहर
मार्केट यार्ड मिरज
आरग
कवलापूर
नांद्रे
बेडग
१० मिरज रोड सांगली
११ महावीर नगर सांगली
१२ कुपवाड
१३ सांगलीवाडी
१४ तुंग
   
  तासगांव तालुका (०२३४६)
गुरुवार पेठ तासगांव
मार्केटयार्ड, तासगांव
मांजर्डे
सावळज
बस्तवडे
आळते
अंजनी
निमणी
   
  पलूस तालुका (०२३४६)
रामानंदनगर
भिलवडी
अंकलखोप
मार्केट यार्ड पलूस
५६ कुंडल
नागठाणे
औद्योगिक वसाहत पलूस
बुर्ली
१० आमणापूर
११ नागराळे
   
  वाळवा तालुका (०२३४२)
इस्लामपूर
इस्लामपूर शहर
आष्टा
चिकुर्डे
बोरगांव (बहे)
कोरेगांव
वाटेगांव
कुरपळ
बावची
१० शिगांव
११ बहादुरवाडी
   
  खानापूर तालुका (०२३४७)
विटा
खानापूर
साळशिंगे
भाळवणी
नागेवाडी साखर कारखाना
लेंगरे
नार्केत यार्ड विटा
   
  जत तालुका (०२३४४)
जत शहर
मार्केट यार्ड,जत
संख
शेगांव
को.बोबलाद
   
  शिराळा तालुका (०२३४५)
शिराळा
कोकरूड
बिळाशी
मांगले
आरळा
शिरशी
मार्केट यार्ड शिराळा
मणदूर
शेंडगेवाडी फाटा
   
  कवठेमहांकाळ तालुका(०२३४१)
कवठेमहांकाळ
ढालगांव
देशिंग
   
  आटपाडी तालुका (०२३४३)
आटपाडी
दिघंची
खरसुंडी
करगणी
निंबवडे
झरे
नेलकरंजी
शेटफळे
घरणीकी
१० मार्केट यार्ड आटपाडी
११ राजेवाडी
१२ गोमेवाडी
   
  कडेगांव तालुका (०२३४७)
कडेगांव
चिंचणी (अंबक )
कडेपूर