English

सूचना व अभिप्राय


तक्रार निवारण अधिकारी

श्री. बाळासाहेब मनोहर रामदुर्ग
सरव्यवस्थापक
(प्रशासन - कृषी औद्यो. संस्था कर्जे)

मोबाईल क्रमांक:९८६०५७६१३२
दूरध्वनी क्रमांक:०२३३-२३२४६४१ ते ४५
ई-मेल: sanglidcc@gmail.com
ई-मेल: ramdurg13@gmail.com

आपल्या सूचना, अभिप्राय व तक्रारीसाठी आमच्याशी संपर्क साधा