English

निविदा सूचना

- टेंडर

जाहिरात क्रमांक. तपशील प्रारंभ तारीख अंतिम तारीख अधिक माहिती
SDCCB_21_22_1 वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याचे डिस्टीलरी युनिट भाडेतत्वावर चालविणेस देणेची जाहीर निविदा नोटीस 10/01/2022 10 ते 4 21/01/2022 10 ते 4
SDCCB_21_22_2 जाहीर निविदा - मायक्रो ए.टी.एम. 15/01/2022 20/01/2022
Data retrieved from Sangli DCC Bank Ltd., Sangli.